Warta Talent

Akademia Warty Poznań

Celem programu Warta Talent jest wprowadzenie jak największej liczby wychowanków Akademii Warty Poznań  do pierwszej drużyny „Zielonych”. W każdym roku objętych nim jest ponad 20 najbardziej obiecujących zawodników z pola oraz bramkarzy – z najstarszych roczników Akademii.

Na specjalnych treningach z młodymi zawodnikami pracuje sześciu klubowych trenerów. Piłkarze są dzieleni na cztery grupy w zależności od pozycji na boisku. Osobno trenują więc: bramkarze, obrońcy, pomocnicy i napastnicy. W każdej formacji jest to po 5-6 zawodników.

– Zależy nam na tym, żeby wyselekcjonować najzdolniejszych graczy z Akademii Warty Poznań i zaprosić ich na dodatkowe treningi. Są na nich obecni również przedstawiciele sztabu pierwszego zespołu i przyglądają się wybranym zawodnikom – tłumaczy Wojciech Tomaszewski, dyrektor Akademii Warty Poznań – Ci, którzy będą się wyróżniali w tym projekcie, mają szansą w niedługim czasie dostać zaproszenie na wybrane zajęcia z drużyną seniorów.

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie młodych zawodników do gry na konkretnych pozycjach, tak, aby nauczyli się odpowiednich zachowań i poznali specyfikę danego ustawienia. Kluczowy jest w tym przypadku rozwój techniczno-taktyczny, ale też poprawa zdolności motorycznych oraz pogłębianie wiedzy na temat odpowiednich nawyków, zdrowego żywienia itp. Dodatkowe treningi to praca w małych grupach, a więc efektywniejsza gra i rozwój pod okiem trenera. Dzięki temu piłkarze realizują program zespołowy, jednocześnie kształtując swoje indywidualne umiejętności. Dodatkowym aspektem jest wzmacnianie identyfikacji z Klubem. Dla wychowanków jest to szansa, aby wyciągnąć dla siebie maksymalne korzyści z zajęć.

– Sygnał jest prosty: jeśli będziesz pracował nad sobą, chciał się rozwijać, to masz szansę trafić do pierwszego zespołu Warty Poznań. Ten cel jest realny i osiągalny. – podsumowuje Wojciech Tomaszewski. – W całym procesie szkolenia przejście z piłki juniorskiej do seniorskiej jest największym problemem. Robimy jednak wszystko, żeby pomóc chłopcom postawić ten ważny krok.