Warta Talencik

Warta Talenciki - program Akademii Warty Poznań; fot. Foto MM

Założeniem projektu Warta Talencik jest wyselekcjonowanie najzdolniejszych 10-, 11- i 12-letnich zawodników Akademii Warty Poznań, cotygodniowa praca z nimi na dodatkowych treningach i wzmacnianie u młodych piłkarzy więzi z Klubem.

Program Warta Talencik powstał z myślą o wyróżniających się młodych piłkarzach Akademii Warty Poznań. Wybrani zawodnicy z trzech roczników (po sześciu graczy z grup 10-, 11- i 12-latków) uczestniczą w dodatkowych zajęciach treningowych, w trakcie których pracują nad doskonaleniem umiejętności technicznych, uczą się podejmowania optymalnych działań na boisku i tzw. rozumienia gry.

Treningi dla najzdolniejszych chłopców, objętych programem „Warta Talencik” trwają 75 minut i odbywają się raz w tygodniu. W zakresie doskonalenia umiejętności technicznych kładzie się nacisk na sposób prowadzenia piłki (kontrola nad nią), technikę przyjęcia, podania i strzału, technikę zwodów i dryblingu. Jednocześnie odbywa się praca w ramach poszerzania wiedzy taktycznej u młodych graczy – zarówno w fazie atakowania, jak i bronienia. Aby rozwój zawodników był kompletny – uczestniczą oni również w warsztatach szkoleniowych, które poprawiają ich wiedzę teoretyczną.

Treningi są prowadzone przez trenerów Akademii Warty Poznań, ale nie tylko, bo gośćmi na zajęciach są również przedstawiciele sztabu szkoleniowego I zespołu „Zielonych”, jak również piłkarze drużyny seniorów. Wszystko po to, by wzmocnić więź między młodymi Warciarzami i Klubem.