Szkolenie dla klubów partnerskich

Szkolenie dla klubów partnerskich

W czwartek, 20 maja trenerzy z klubów partnerskich odbyli warsztaty w Akademii Warty Poznań obejmujące teoretyczne i praktyczne aspekty szkolenia. Trenerzy wzięli również udział w zajęciach Warta Talencik, gdzie mogli obserwować pracę najzdolniejszych zawodników poznańskiej akademii. Dziękujemy za wizytę!

W spotkaniu udział wzięli trenerzy z Akademii Talentów Krotoszyn oraz Szkoły Piłki Nożnej w Szamotułach. Na początek szkoleniowcy uczestniczyli w części teoretycznej, którą prowadził trener Patryk Czubak. Opowiedział on o systemie szkolenia w Akademii Warty Poznań opartym na zaawansowanej metodologii funkcjonującej w praktyce. Następnie trenerzy udali się na obiekt przy Drodze Dębińskiej 12, aby obserwować zajęcia najzdolniejszej grupy wychowanków pod kątem prowadzenia treningu.

Idea spotkań z klubami partnerskimi zakłada wzajemną wymianę doświadczeń, aby wspólnie pracować nad rozwojem młodych adeptów piłki nożnej. Regularny cykl warsztatów prowadzonych przez trenerów Akademii Warty Poznań pozwoli szkoleniowcom z zaprzyjaźnionych ośrodków na pozyskanie nowej wiedzy i przełożenie jej na metody szkoleniowe, w celu tworzenia jak najlepszych warunków do kształcenia początkujących piłkarzy.

Zobacz materiał video ze szkolenia.

#WARTOwspółpracować!
Fot. Jan Piechota / Warta Poznań