Sprzątanie Wildy z Akademią Warty Poznań

Akademia Warty Poznań włączyła się w akcję Sprzątania Świata 2020 i w sobotę, 19 września młodzi zawodnicy „Zielonych” zadbali o porządek w okolicach stadionu przy Drodze Dębińskiej 12. Sprzątanie Wildy odbyło się we współpracy z Radą Osiedla Wilda oraz Urzędem Miasta Poznania.

Sprzątanie obszarów nadwarciańskich pokazało skalę zanieczyszczeń, które dotykają nasze miasto i całą planetę. Dzięki aktywnej pomocy ze strony piłkarzy, rodziców i członków Rady Osiedla udało się zebrać dużą ilość śmieci zalegających na terenie naszej dzielnicy.

Akcja miała nie tylko praktyczny rezultat, ale też stanowiła lekcję dla młodzieży dotyczącą dbania o środowisko. Podczas sprzątania młodzież nauczyła się segregować odpady i poznała zagrożenia, jakie niesie za sobą nieprawidłowa utylizacja odpadów.

#WARTOposprzątać